Nowy adres strony PTD
Dodane przez VPN dnia 15 wrzesień 2007 14:54:24
Nowy adres strony PTD

Jak ju? pewnie zauwa?yli?cie strona zmieni?a adres. Zmianie uleg? tak?e serwer, na którym przechowywana jest strona. Z bezp?atnego hostingu yoyo.pl przenie?li?my si? na p?atny hosting. Dlaczego? Poniewa? tylko tak mo?na zapewni? bezproblemowe przegl?danie strony, bez denerwuj?cej reklamy przyklejonej na górze oraz bez pojawiaj?cych si? b??dów. Tutaj jako?? us?ug jest gwarantowana, strona powinna wi?c chodzi? szybko i by? zawsze dost?pna.

Ze zmian? serwera wi??? si? te? pewne drobne zmiany na stronie. Zdecydowa?em si? uruchomi? wbudowane Forum. Jednocze?nie nadal pozostanie otwarte dotychczasowe forum na fora.pl. Zobaczymy jak takie rozwi?zanie sprawdzi si? w praktyce.

Kolejna sprawa to koszty utrzymania serwera. Ju? od dawna mia?em zamiar zmieni? hosting na p?atny. Poniewa? dost?p do strony jest darmowy i zawsze taki ma by? to b?d? musia? wprowadzi? reklamy. Nie b?d? one tak natr?tne jak by?y na yoyo.pl, b?d? si? wy?wietla? w panelu Reklama, który znajduje si? po lewej stronie.

?ycz? mi?ego korzystania ze strony PTD :) Komentarze mile widziane.

Rozszerzona zawartość newsa